EU Basna / 187

Kao odgovor na temu "Mitovi o EU", izabrala sam pristupačan i zanimljiv format blog teksta. Ideja sajta "EU basne" jeste da informiše i edukuje mlade o mitovima o Evropskoj uniji kroz basnu o državi kandidatu - Sokoliji. Na ovom sajtu pronaći ćete detaljno objašnjene mitove, analizu ankete koju sam sprovela među mojim drugarima srednjoškolcima, šta je zapravo istina i nastavak basne. Korišćeni su podaci iz pouzdanih izvora i obiluje brojnim činjenicama o nastanku i istorijatu Evropske unije. Takođe, ostavila sam mogućnost svim kreativnim čitaocima da aktivno učestvuju u nastavku basne pisanjem svojih mitova i ideja o Evropskoj uniji. Ovaj sajt je namenjen svim uzrastima, i možda dosadnu temu približava na inovativan i prijemčiv način. Zato krenite u čitalačku avanturu i saznajte da li će Sokolija ući u E(v)ropsku uniju!

ЕУ и Србија / 174

Блог текст на тему ЕУ и Србија.

Моја земља / 171

Рад „Моја земља“ на тему животна средина и климатске промене су важне, жели да прикаже значај здравог земљишта за живи свет на планети. Презентовани су резултати истраживања до којих се дошло коришћењем једноставних експеримената са узорцима загађене и незагађене земље. Испитивана је количина хумуса и ph вредност, а затим представљен утицај ових параметара на плодност земљишта. Истиче се важност плодног земљишта за опстанак живог света и планете као и једино могуће решење -одговоран однос према животној средини.

На младима свет остаје! / 115

Загађеност планете Земље данас представља један од највећих проблема заједнице. Почевши од једне кесе на улици, па све до мора и океана, загађеност се јавља у више облика(загађеност ваздуха, вода и друго). Како ми ту можемо помоћи? Заједничким снагама и поштовањем правила можемо спасити нашу садашњост, али и будућност, јер још увек није касно за промене. У овом блогу вам желим дочарати проблеме данашњице, колико лошег ваздуха удишемо, али и начине како можемо променити ствари. Кроз садржај многих постова, слика и видео записа уочићете, барем се надам, како се све(т) може лоше завршити. Заједно можемо све, јер једном се живи, као што и наша планета једном постоји!

Ljudska prava-moja prava / 173

Ситуација Ромске националне мањине у Србији, њихов положај, предрасуде о њима и предлози за решавање њихових проблема. Идеја се заснива на основу свакодневних дискриминација које Роми трпе и начини како да искоренимо расизам у Србији.

Теодицеја свемира / 104

Глобално загревање планете, уништавање озонског омотача, појава киселих киша и учесталост климатских екстрема последица су човековог немарног односа према природи. У актуелном стању свеопштег страха од смрти и заразе, чак и ово труње породице и пријатељства, мрвице саборности које су претекле, бивају доведене у питање. Чежњу за додиром, жељу за односом, жар побуне против оваквог живота гасимо виртуелним световима. И тако се лагано круни време и наставља наше путовање ка последњој литургији. Једног дана, живот, каквог га познајемо у данашњем облику, биће литанија мртвих уметника. Овај блог се на алегоријски начин бави темом климатских промена. Блог, поред текстова о климатским променама и могућим алтернативама живота, доноси ауторски филм, богат анимацијама, које су плод маште аутора и представљају синегдоху наше планете. Филм, као централно хипертекстуално средство блога, у великој мери се ослања на пропратне текстове самог блога.

Životna sredina i klimatske promene su važne / 190

Rad je namenjen, osim za konkurs, i za proširivanje svesti ljudi o aktuelnom globalnom problemu.

Животна средина и климатске промене су важне / 188

Климатске промене у светлу последњих великих пожара који су захватили Аустралију, али и друге делове наше планете.

Људска права – моја права / 159

У свом раду главну реч сам дала људским правима која су неопходна за нормалан живот и рад сваког човека. При томе сам јасно и прецизно изразила и неке своје личне ставове у погледу тих истих права. Рекла сам да основа лежи у слободи, мисли изражавања, рада, кретања, образовања, лечења и других активности. Али најважнија ствар у животу сваког човека јесте обострано поштовање људских права - тачније, власт и народ. И једни и други морају имати висок степен толеранције и разумевања. Само узајамним компромисом између државе и њених становника може се постићи готово свако људско право, а да при томе нико не буде оштећен. Такође сам у свом раду напоменула да важну улогу у људским правима имају и медији. Јер они су први преносиоци гласа народа. Они износе у јавност све похвале, али и примедбе на рачун државе као и појединца. Медији су сигнали људских потреба, жеља, хтења, као и резултата. Сав мој рад се своди на опис људских права као и на моју замисао истих.

Животна средина и климатске промене су важне / 152

Рад је написан са еколошког становишта заштите животне средине, једноставно и разумљиво јер је упућен сви житељима ове планете. Бави се проблемом светског значаја и позива сваког од нас да учинимо оно што је у нашој моћи како бисмо имали шта да оставимо нашим потомцима у аманет.