Моја земља / 171

Школа: Гимназија “Светозар Марковић”
Рад „Моја земља“ на тему животна средина и климатске промене су важне, жели да прикаже значај здравог земљишта за живи свет на планети. Презентовани су резултати истраживања до којих се дошло коришћењем једноставних експеримената са узорцима загађене и незагађене земље. Испитивана је количина хумуса и ph вредност, а затим представљен утицај ових параметара на плодност земљишта. Истиче се важност плодног земљишта за опстанак живог света и планете као и једино могуће решење -одговоран однос према животној средини.

Линк ка блог тексту

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik