Људска права – моја права / 159

Школа: Правно пословна школа Ниш
У свом раду главну реч сам дала људским правима која су неопходна за нормалан живот и рад сваког човека. При томе сам јасно и прецизно изразила и неке своје личне ставове у погледу тих истих права. Рекла сам да основа лежи у слободи, мисли изражавања, рада, кретања, образовања, лечења и других активности. Али најважнија ствар у животу сваког човека јесте обострано поштовање људских права – тачније, власт и народ. И једни и други морају имати висок степен толеранције и разумевања. Само узајамним компромисом између државе и њених становника може се постићи готово свако људско право, а да при томе нико не буде оштећен. Такође сам у свом раду напоменула да важну улогу у људским правима имају и медији. Јер они су први преносиоци гласа народа. Они износе у јавност све похвале, али и примедбе на рачун државе као и појединца. Медији су сигнали људских потреба, жеља, хтења, као и резултата. Сав мој рад се своди на опис људских права као и на моју замисао истих.

Линк ка блог тексту

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik