Теодицеја свемира / 104

Школа: Гимназија Пирот
Глобално загревање планете, уништавање озонског омотача, појава киселих киша и учесталост климатских екстрема последица су човековог немарног односа према природи. У актуелном стању свеопштег страха од смрти и заразе, чак и ово труње породице и пријатељства, мрвице саборности које су претекле, бивају доведене у питање. Чежњу за додиром, жељу за односом, жар побуне против оваквог живота гасимо виртуелним световима. И тако се лагано круни време и наставља наше путовање ка последњој литургији. Једног дана, живот, каквог га познајемо у данашњем облику, биће литанија мртвих уметника. Овај блог се на алегоријски начин бави темом климатских промена. Блог, поред текстова о климатским променама и могућим алтернативама живота, доноси ауторски филм, богат анимацијама, које су плод маште аутора и представљају синегдоху наше планете. Филм, као централно хипертекстуално средство блога, у великој мери се ослања на пропратне текстове самог блога.

Линк ка блог тексту

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik