EU Basna / 187

Школа: Računarska gimnazija
Kao odgovor na temu “Mitovi o EU”, izabrala sam pristupačan i zanimljiv format blog teksta.
Ideja sajta “EU basne” jeste da informiše i edukuje mlade o mitovima o Evropskoj uniji kroz basnu o državi kandidatu – Sokoliji. Na ovom sajtu pronaći ćete detaljno objašnjene mitove, analizu ankete koju sam sprovela među mojim drugarima srednjoškolcima, šta je zapravo istina i nastavak basne.
Korišćeni su podaci iz pouzdanih izvora i obiluje brojnim činjenicama o nastanku i istorijatu Evropske unije.
Takođe, ostavila sam mogućnost svim kreativnim čitaocima da aktivno učestvuju u nastavku basne pisanjem svojih mitova i ideja o Evropskoj uniji. Ovaj sajt je namenjen svim uzrastima, i možda dosadnu temu približava na inovativan i prijemčiv način. Zato krenite u čitalačku avanturu i saznajte da li će Sokolija ući u E(v)ropsku uniju!

Линк ка блог тексту

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik