Ljudska prava-moja prava / 173

Школа: Gimnazija u Lazarevcu
Ситуација Ромске националне мањине у Србији, њихов положај, предрасуде о њима и предлози за решавање њихових проблема. Идеја се заснива на основу свакодневних дискриминација које Роми трпе и начини како да искоренимо расизам у Србији.

Линк ка блог тексту

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik