Животна средина и климатске промене су важне / 90

Школа: Средња школа
“Чувајмо земљу и природу на њој, јер их нисмо наследили од својих дедова и очева, него смо их позајмили од својих потомака.” – поглавица Бик Који Седи
Блог говори о утицају човека на климатске промене и жељи појединца да својим примером мења цивилизацијска схватања, јер деструктивно деловање на природу резултат је нашег погрешног схватања животне средине и себе самих.

Линк ка блог тексту

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik