Европска унија и Србија / 61

Школа: Гимназија Зајечар
Идеја овог блога је описана у самом уводу мог рада: да се укратко и на занимљив начин представи ЕУ, настанак и сврха њеног постојања, интересантне асоцијације на државе чланице и њихова повезаност са Србијом. Представљањем културе, националне кухиње, историјских занимљивости и сл., млади се могу заинтересовати за бољу едукацију и истраживање других земаља у Европи, а уједно спознати одлике своје земље, њихове сличности и разлике, као и важност положаја Србије у ЕУ.

Линк ка блог тексту

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik