Животна средина и климатске промене су важне / 69

Школа: Средња школа у Кладову
Данас су климатске промене, загревање планете и очување животне средине једна од најактуелнијих тема. Овим радом, ученице су хтеле да прикажу како климатске промене утичу на живи свет и штете до којих оне доводе. Врло често, недужна жива бића бивају жртве приказаних катастрофа. Она остају без станишта, остају повређена и угрожена. Овим радом, апелују на читав свет и човечанство да буде обазривије и пажљивије према својој животној околини и живим бићима са којима је деле.

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik