Време је за промену / 26

Школа: Економска школа Чачак
Циљ нашег рада је да пробудимо свест о томе колико су климатске промене у ствари важне. Морамо чувати природу и размишљати о томе шта остављамо будућим генерацијама. Чачак је један од лепших српских градова и није заслужио да ту његову лепоту уништавамо својим нерационалним понашањем. Морамо се борити и што пре зауставити загађивање природе.

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik