У природу природно / 177

Школа: Гимназија “Светозар Марковоћ”
„У природу природно“ је рад у виду видео снимка који представља истраживање ученика засновано на једноставним експериментима. Рад приказује како различити загађивачи утичу на различите врсте земљишта. У раду се истичу последице загађења земљишта као проблем који можемо решити само заједничким активностима свих нас.

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik