Тужно лице / 92

Школа: Саобраћајно-техничка школа
Видео запис ,,Тужно лице” представља рад на тему људских права. Овим радом желимо да прикажемо неприхватљиво лице дискриминације и тужно лице њене жртве. Посебно скрећемо
пажњу на дискриминацију особа са инвалидитетом који није на први поглед очигледан, са циљем да подигнемо друштвену свест о томе. Будући да се према таквим особама дискриминација често дешава из незнања, у свом раду промовишемо симбол сунцокрета, који представља дискретно обележје које носе особе са неком скривеном физичком или психичком сметњом.

Иако знамо да је дискриминација не само неприхватљива, већ и законом забрањена, свакодневно се са њом сусрећемо. Она је често део и резултат наших „невидљивих“ понашања којима због личног својства ускраћујемо права која имамо сви. Последице, бол и патња су још страшнији када су наша „невидљива“ дискриминаторна понашања усмерена према особама са невидљивим инвалидитетом.

Елементима вербалног и драмског изражавања желимо да пренесемо поруке да нас више раздвајају предрасуде, страх и незнање него било које друге разлике.

Погледајте наш видео, покушајте да замислите патњу коју дискриминисана особа пролази, размислите какве могу бити последице. Доживите свет њеним осећањима и послушајте њене речи. Такав свет нико не жели за себе. Променимо га! Изградимо свет у којем људска права остварују и унапређују сви, свет једнaкости, равноправности и достојанства.

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik