рЕКОвизија / 156

Школа: Пољопривредно-ветеринарска школа
Ученици су осмислили рад као приказ утицаја људи, њихове свести и њиховог деловања на животну средину и климатске промене. Снимили су разговор са децом у вртићу о њиховом поимању животне средине и томе колико човек може да утиче на њу. Снимили су и разговор са пролазницима на тему шта очекују од локалне самоуправе, а шта сами могу да ураде по том питању. И на крају су разговорали са преставником локалне самоуправе о њиховим плановима и томе колика је свест људи о личном доприносу у једном овако важном питању.
Циљ рада је био да се покуша доћи до одговора да ли мала места какво је Општина Рековац могу да се одупру општем тренду загађивања и уништавања животне средине.
Водили су рачуна да се прибави сагласност родитеља деце из вртића која су учествовала у разговору.

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik