Пут једне маске / 130

Школа: Средња школа УШЋЕ
Пут једне маске је у потпуности ауторско дело ученика Средње школе УШЋЕ из Београда.

Ученици су овим кратким филмом желели да прикажу своје виђење пандемије Корона вируса.
Николија, Невена и Виктор су кроз ауторске фотографије, видео снимке и цртеже су желели да дају свој мали допринос свестраном понашању младих људи – ученика њихове генерације и да их подстакну у ношењу маски и активном спречавању ширења Корона вируса.

Први део филма, кроз историјат развоја пандемије 2019. године до 2022. године приказује да ученици приликом уласка у било који затворени простор треба да носе маске, а уколико их не носе треба да постоје савесни Корона редари који ће их усмерити на примерно и одговорно понашање. Такође приказали су и основне препоруке како се треба правилно понашати и заштитити себе и људе у околини од даљег ширења вируса.

Затим, ученици су кроз један истаживачки део приказали основни састав и позитивно дејство маски које се налазе на тржишту и које су свима доступне. Такође, приказано је да су маске јако опасан – инфективан отпад, иако су нам нужно потребне и представљају неизоставни дневни “аксесоар”. Ово је нарочито важно јер не постоји сигуран и безбедан начин рециклирања или безопасног одлагања маски на депоније, а грађани се свакодневно немарно понашају одлажући их где стигну.

У трећем делу – анимирани стрип, је приказан дијалог младих људи (Николије, Невене и Виктора) који једни на друге могу утицати да почну да носе маске. У овом делу је представљено како две особе (Невена и Виктор) које савесно носе маску, кроз едукативни приступ утичу да трећа особа (Николија) почне да је носи.

Ми као аутори: Николија, Невена и Виктор, са својим ментором проф. Даниелом се надамо да смо успели да дамо свој скромни допринос у буђењу свести младих људи у спречаванју ширења вируса пандемије COVID-19.

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik