Obrati Pažnju ! / 33

Школа: Baletska škola u Novom Sadu
Video zapis “Obrati Pažnju!” je rad na temu “Životna sredina i klimatske promene su važne”. Ovim projektom kroz ples želimo da ljudima podignemo svest o tome koliko naša planeta pati. Zbog nemara, nezainteresovanosti i neodgovornosti čoveka priroda se sve više guši u plastici. Još uvek možemo da je spasimo ako usmorimo našu pažnju na problem reciklaže i pokušamo da manje bacamo otpad u reke koje nas dozivaju da se osvestimo i pomognemo im. Na taj način bi se smanjio broj ljudi, kao i životinja i biljaka koji stradaju od zagadjenog vazduha, vode i zemljišta.

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik