Да планета Земља продише… / 55

Школа: Гимназија “Бора Станковић”
Нашим радом смо хтели да на сликовит начин објаснимо промене које се дешавају услед све већег загађења. Такође смо хтели да истакнемо колико човек својим радњама утиче на климатске промене и загађеност животне средине.
Зато сви треба да се ујединимо “да наша планета продише”.

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik