ТЕКСТ КОНКУРСА

НАГРАДНИ КОНКУРС „ЕВРОПА И ЈА“
ИНСПИРИСАН ПУБЛИКАЦИЈОМ ЕВРОПСКИ ДНЕВНИК

Правила наградног конкурса „Европа и ја“
(у даљем тексту: “Правила“)

Делегација Европске уније у Републици Србији позива средњошколце да се пријаве на четрнаесто такмичење за креативне радове на теме из 14. издања публикације “Европски дневник 2023/2024”.

Хајде да истражујемо и славимо мозаик европске културе и идентитета!

Општи подаци

Организатор конкурса је Делегација Европске уније у Србији, Авенија 19а, Владимира Поповића 40/В, 11073 Београд (у даљем тексту: „Организатор“), која овим путем утврђује следећа правила наградног конкурса “Европа и ја” на теме из 14. издања публикације „Европски дневник 2023/2024” (у даљем тексту: “Конкурс“).

Пријаве за Конкурс се могу слати од 01. фебруара 2024. године у 00:00ч до 1. априла 2024. године у 14:00ч.

Резултати Конкурса ће бити објављени најкасније 30. априла у 23:59ч на интернет страници https://www.evropskidnevnik.rs/ (у даљем тексту „Платформа“), а награђени учесници ће бити обавештени и путем и-мејла.

Конкурс се организује на територијји Републике Србије.

Учешће на Конкурсу је бесплатно и добровољно, а организује се на Платформи, чији је власник Организатор.

Учесници пријављују своје радове попуњавањем пријавног формулара на интернет страници: https://www.evropskidnevnik.rs/prijavni-formular, којом приликом региструју своје име и презиме, школу и град, разред и и-мејл адресу (у даљем тексту: „Пријава“). Лични подаци и документи које учесници оставе попуњавање Пријаве обрађиваће се у складу са правилима овог Конкурса, односно одељка под називом Обрада података о личности.

Слање радова могуће је искључиво електронским путем у оквиру Пријаве, с тим да се радови чије слање у оквиру Пријаве није могуће услед техничких разлога (нпр. величина датотеке) изузетно могу послати преко интернет странице Send Space: https://m.sendspace.com/ или We Transfer: https://wetransfer.com/.

Право на учешће у Конкурсу остварују само они учесници који доставе потпуну Пријаву. Непотпуне Пријаве, које не садрже све тражене податке и/или документацију неће бити узете у разматрање.

Достављањем потпуне Пријаве у складу са Правилима сматраће се да је учесник/ца Конкурса:

 • ученик/ца од I до IV разреда било које средње школе са територије Републике Србије и држављанин, односно држављанка Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије;
 • прочитао/ла, разумео/ла и прихватио/ла Правила;
 • уколико је малолетно лице, прибавио/ла пристанак за обраду података о личности учесника од оба родитеља, односно старатеља у складу са Правилима, односно одељком под називом Обрада података о личности, тј. да су оба родитеља, односно старатељ сагласни да учесник/ца сме доставити и објавити своје податке о личности Организатору и свим посетиоцима Платформе ради реализације Конкурса, као и да га Организатор у случају освајања награде на Конкурсу може контактирати у циљу додељивања награде;
 • дао/ла пристанак да се његови/њени лични подаци обрађују, у складу са Правилима, односно одељком под називом Обрада података о личности;
 • прибавио/ла пристанак свих лица која су приказана у његовом/њеном раду, односно уколико су та лица малолетна, пристанак родитеља тих лица, за обраду њихових података о личности, тј. да учесник/ца сме доставити и објавити њихове податке о личности Организатору и свим посетиоцима Платформе ради реализације Конкурса, укључујући дозволу да рад учесника/це у коме се приказују наведена лица буде објављен на Платформи и Инстаграм профилу ЕУ у Србији: https://www.instagram.com/eusrbija/ (у даљем тексту: „Инстаграм профил ЕУ у Србији“);
 • дао/ла дозволу за објављивање рада на Платформи и Инстаграм профилу ЕУ у Србији.

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 2023/2024:

Овим путем утврђују се следећа правила за учешће на Конкурсу:

 • на Конкурсу могу индивидуално учествовати ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда свих средњих школа са територије Републике Србије;
 • сваки учесник/ца има право да на Конкурс пријави само један рад;
 • ученици који су награђивани у претходним конкурсима „Европа и ја“ немају право да учествују на овогодишњем конкурсу;
 • учесници из школа чији су ученици учествовали у претходним циклусима конкурса „Европа и ја“ могу пријавити своје радове;
 • један учесник Конкурса (ученик/ца) може да пошаље само једну пријаву и само један рад на Конкурс;
 • учесници Конкурса такмиче се у категорији видео у стори формату за друштвене мреже (9:16) дужине највише 60 секунди;
 • сваки учесник/ца дужан је да прибави и у оквиру Пријаве достави следеће документе: (i) уколико је малолетан/на, писани пристанак за обраду података о личности учесника од оба родитеља, односно старатеља којим потврђују да су сагласни да учесник/ца сме доставити и објавити своје податке о личности Организатору и свим посетиоцима Платформе ради реализације Конкурса, као и да га Организатор у случају освајања награде на Конкурсу може контактирати у циљу додељивања награде; (ii) уколико је пунолетан/на, писани пристанак да се његови/њени лични подаци обрађују, у складу са Правилима; (iii) писани пристанак свих лица која су приказана у његовом/њеном раду, односно уколико су та лица малолетна, писани пристанак оба родитеља, односно старатеља тих лица, за обраду њихових података о личности којим потврђују да учесник/ца сме доставити и објавити њихове податке о личности Организатору и свим посетиоцима Платформе ради реализације Конкурса, укључујући дозволу да рад учесника/це у коме се приказују наведена лица буде објављен на Платформи и Инстаграм профилу ЕУ у Србији.

На Конкурсу не могу учествовати запослени код Организатора, маркетиншких и ПР агенција које учествују у промоцији и реализацији Конкурса, као и чланови њихових породица (брачни и/или ванбрачни партнери, деца и родитељи).

Слањем пријаве на Конкурс сваки од учесника, односно њихових родитеља гарантује да је пријављени рад оригиналан, као и да су, уколико пријављени рад садржи елементе који су предмет права интелектуалне својине трећих лица, узајамни односи са тим трећим лицима, односно, ауторима и имаоцима ауторских права (имовинских и моралних овлашћења) на таквим делима у потпуности регулисани.

Ради избегавања сваке сумње, Организатор не сноси никакву одговорност у случају да садржина радова пријављених на Конкурсу повређује или угрожава било које право интеклектуалне својине трећих лица.

Учесници Конкурса су сагласни да Организатор стекне сва имовинска права интелектуалне својине на свим предатим Пријавама и свим пријављеним радовима, укључујући право измену истих у сврху израде промотивних материјала, без накнаде ауторима пријава, материјала и/или радова без временског и просторног ограничења.

Сви учесници пристају да Организатору доставе своје личне податке (име и презиме, пол, године старости, назив школе и разред које похађају, место пребивалишта и и-мејл адреса) искључиво у сврху контактирања ради верификације испуњености услова за учешће на Конкурсу, објављивања имена на Платформи и Инстаграм профилу ЕУ у Србији, уколико је учесник освојио награду или обавештења у току Конкурса.

РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ РАДОВА ЈЕ 1. АПРИЛ 2024. године до 14:00ч и радови пријављени након истека наведеног рока неће бити узети у разматрање.

ОВОГОДИШЊЕ ТЕМЕ КОНКУРСА

Радови којима се учесници пријављују за учешће треба да буду на једну од следећих тема:

 • ЕУ и Србија
 • ЕУ у твом свакодневном животу
 • Митови о ЕУ
 • Људска права
 • Образовање и спорт
 • Животна средина и климатске промене
 • Дигитални свет и иновације
 • Култура
 • Јединствено тржиште ЕУ и заштита потрошача

Више информација о свакој од наведених тема доступно је у Европском дневнику 2023/2024, који је доступан на Платформи.

Учесници се охрабрују да истраже европске културе, историју, традиције и идентитете на интернету и друштвеним мрежама, као и у Европском дневнику 2023/2024, а видео могу креирати у форми која највише одговора одабраној теми – документарац, нарација, анимација или друга иновативна форма.

Радове који су награђени на конкурсима претходних година можете погледати на овде.

ПРИЈАВА 

Учесници пријављују своје радове попуњавањем пријавног формулара на Платформи, којом приликом региструју своје своје име и презиме, школу и град, разред и и-мејл адресу. Лични подаци које оставе приликом регистрације, обрађиваће се у складу са правилима овог Конкурса, односно одељком под називом Обрада података о личности.

Сваки учесник ученик треба да се пријави путем формулара на Платформи, где ће и поставити (уплоадовати) свој рад или линк до рада који се налази на спољном извору (Send Space: https://m.sendspace.com/ или We Transfer: https://wetransfer.com/).

Пријаве на Конкурс могу се поднети искључиво путем налога регистрованих на Платформи, како је горе описано.

Сваки Учесник конкурса млађи од 18 година МОРА ДА УПЛОАДује (ПОСТАВИ) писану сагласност оба родитеља, односно старатеља за учествовање на овом Конкурсу и обраду његових/њених података о личности, а у противном Пријава ће бити непотпуна и неће ући у разматрање.

Учесници Конкурса своје радове могу слати искључиво у категорији видео у стори формату (9:16), у трајању до највише 60 секунди.

Организатор подржава маштовитост, креативност и иновативност учесника, тако да се радови могу реализовати као интервју (нпр. са друговима и другарицама), креативна игра, демонстрација како ЕУ помаже школи учесника, граду или Србији, кратки играни филм, документарац, нарација, анимација или друга иновативна форма.

Општи критеријуми по којима се одобравају пријаве на Конкурсу подразумевају да радови учесника не смеју приказивати децу и малолетна лица без сагласности родитеља, не смеју да изазивају или промовишу националну, верску или било коју другу врсту мржње и /или да на било који други начин позивају на насиље.

Организатор ће прихватити само пријаве који су у складу са задатим темама и који поштују позитивне вредности које промовише Европска унија. Организатор има право да при реализацији овог Конкурса не прихвати или уклони све текстове, фотографије и друге материјале које по свом нахођењу сматра неприхватљивим, због тога што нису у складу са прописима или нису у складу са позитивним вредностима које Организатор промовише (биће уклоњене поруке које се доводе у везу са: насиљем, приказивањем малолетних лица, позивањем на насиље, националну, верску, расну или било коју другу врсту нетрпељивости и које нису у складу са интерном политиком промовисања ове акције – довођење Организатора или ове акције у лошу конотацију, итд.).

Организатор задржава право да блокира приступ Платформи свим корисницима за које сматра да нарушавају услове који су дефинисани у овим Правилима, као и право да техничка служба блокира сваки вид манипулације ИП адресама.

Организатор задржава право да тражи проверу испуњености свих услова из Правила и да у складу са тим не прихвати послату пријаву.

Додатне информације у вези са Конкурсом могу се добити искључиво електронским путем, слањем упита на и-мејл аресу evropskidnevnik@euinfo.rs.

МЕХАНИЗАМ НАГРАЂИВАЊА И НАГРАДЕ

Одлуку о награђеним радовима доноси стручни жири који чини пет чланова, а именује их Организатор.

Укупно ће бити награђена три рада, а најбоље видеографе и видеографкиње очекују следеће награде:

 1. Прва награда – ваучер за куповину видео опреме у вредности од 600 ЕУР, у динарској противвредности.
 2. Друга награда – ваучер за куповину видео опреме у вредности од 400 ЕУР, у динарској противвредности.
 3. Трећа награда – ваучер за куповину видео опреме у вредности од 200 ЕУР, у динарској противвредности.

Ваучере није могуће заменити за новац, робу или услуге, а дозвољено је њихово коришћење искључиво за куповину нове видео опреме у малопродајном објекту издаваоца ваучера којег ордеђује Организатор.

Победнички и други најкреативнији, а ненаграђени радови биће објављени на Инстаграм профилу ЕУ у Србији, под условом да радови нису претходно објављени, укључујући и објаву на профилима учесника или трећих лица на било којој друштвеној мрежи.

Резултати Конкурса ће бити објављени најкасније 30. априла у 23:59ч на интернет страници https://www.evropskidnevnik.rs/, а сви учесници ће о ишоду Конкурса бити обавештени и путем и-мејла.

По завршетку Конкурса Организатор ће путем и-мејла контактирати учеснике – победнике Конкурса у вези са освојеним наградама.

ОБРАДА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Подаци о личности (име и презиме, пол, године старости, назив школе и разред, место пребивалишта, и-мејл адреса) (у даљем тексту: „Лични подаци“) које Учесници учине доступним Организатору приликом претходне обавезне регистрације на интернет страници: https://www.evropskidnevnik.rs/prijavni-formular, и попуњавања, односно слања Пријаве биће обрађивани у складу са одредбама Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), искључиво од стране Организатора као руковаоца.

Лични подаци ће се обрађивати и користити искључиво за следеће сврхе:

 • подношење Пријаве и учествовања на Конкурсу (име и презиме, пол, године старости, назив школе и разред, место пребивалишта, и-мејл адреса);
 • успостављања контакта са Организатором у вези са Конкурсом (и-мејл адреса);
 • реализације Конкурса, односно доделе награда (име и презиме, и-мејл адреса);
 • евентуално за промоцију, рекламирање Конкурса и објављивање на друштвеним мрежама и медијима (име и презиме, пол, године старости, назив школе и разред, место пребивалишта).

Претходном регистрацијом на на интернет страници: https://www.evropskidnevnik.rs/prijavni-formular,  и подношењем потпуне Пријаве (попуњавањем формулара за пријаву рада и достављањем тражене пратеће документације) сматраће се да учесник/ца, односно родитељи или старатељ малолетног учесника/це даје пристанак Организатору на обраду Личних података за наведене сврхе. Пристанак се може у сваком тренутку опозвати, слањем захтева на и-мејл адресу info@euinfo.rs.

У случају опозива пристанка на обраду Личних података  пре додељивања награда Организатор неће бити у могућности да достави награду учеснику.

Лични подаци ће се чувати у базама Организатора док учесник не преузме награду и/или док пристанак на обраду Личних података не буде опозван.

У сваком тренутку, учесник/ца, односно родитељи или старатељ малолетног учесника/це имају следећа права: 1) на приступ Личним подацима, 2) на исправку Личних података, 3) на брисање Личних података и/или 4) на опозив пристанка у било које време.

Поред тога, наведена лица могу остварити следећа права: 1) право на ограничење обраде Личних података, 2) право на приговор на обраду, 3) право на преносивост Личних података, и 4) право на подношење притужбе Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Своја права можете остварити слањем захтева на и-мејл адресу info@euinfo.rs.

Учесник који освоји награду је дужан да приликом преузимања награде достави и писану изјаву да је сагласан/а са прикупљањем његових/њених личних података у складу са Законом о заштити података о личности и овим Правилима. У супротном, награда неће бити додељена.

Лични подаци се чувају на серверима који се налазе на територији Савезне Републике Немачке, за коју је Одлуком о листи држава, делова њихових територија или једног или више сектора одређених делатности у тим државама и међународних организација у којима се сматра да је обезбеђен примерени ниво заштите података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 55/2019) утврђено да обезбеђује примерени ниво заштите података о личности.

Лични подаци ће бити обрађивани у складу са Законом о заштитити података о личности (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2018) и у складу са овим Правилима.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Организатор обавештава све учеснике на овом Конкурсу да исти има искључиво забавни карактер, да се учешће ни на који начин и ни под којим условима, посредно или непосредно не наплаћује, нити је учествовање на Конкурсу условљено било каквим материјалним давањем или чинидбом од стране особе која на конкурсу учествује.

Организатор задржава право измене ових Правила, без обавезе да о томе благовремено обавести све учеснике.

Ставови аутора креативних радова на Конкурсу не представљају нужно ставове Европске уније.

Да бисте учествовали у Конкурсу потребно је да претходно прихватите ова Правила. Молимо да пажљиво прочитате ова Правила пре него што узмете учешће, а пре него што наставите, требало би да одштампате или сачувате копију ових Правила за своју архиву.

Пријавом за учествовање на Конкурсу сматра се да је сваки учесник/ца прочитао/ла ове услове, да их је разумео у целости и дао/ла сагласност за следеће:

„Као лице које је млађе од 18, а уз писмену сагласност родитеља коју сам доставио/ла у пријави, сагласан/а сам са обрадом мојих података о личности.

Потврђујем да је рад настао за потребе реализације Конкурса искључиво моје ауторско дело и да може да се користи без накнаде на Платформи чији је власник Организатор, као и да се користе у друге маркетиншке сврхе и на другим каналима комуникације Организатора (Фацебоок, Инстаграм, и др.), а све у вези са Конкурсом, временски и просторно неограничено.

Обавештен/а сам да се моји Лични подаци као што је име и презиме, пол, године старости, назив школе и разред, место пребивалишта, и-мејл адреса обрађују искључиво због учешћа на Конкурсу и идентификације добитника награде.

Обавештен/а сам о свом праву да свој пристанак на давање Личних података опозовем у било ком тренутку, као и својим правима у случају недозвољене обраде.

Пристајем да будем контактиран од стране Организатора у вези са Конкурсом.

Потврђујем да сам упознат са правом Организатора да при реализацији Конкурса не прихвати или уклони све текстове, фотографије, аудио-визуелне и друге материјале које по свом нахођењу сматра неприхватљивим због тога што нису у складу са прописима или нису у складу са позитивним вредностима које Организатор промовише (биће уклоњене поруке које се доводе у везу са: насиљем, недозвољеним приказивањем малолетних лица, позивањем на насиље, националну, верску, расну или било коју другу врсту нетрпељивости, довођење Организатора или Конкурса у непримерену конотацију, итд.).

Потврђујем да Организатор не сноси одговорност у случају злоупотребе мог рада и материјала (текстова, фотографија, аудио-визуелних и других материјала), као и да Организатор није одговоран за штету која ми може бити проузрокована услед (зло)употребе било којих података и материјала (укључујући и мој рад) које достављам овим путем у вези са Конкурсом.“

У случају спора између Орагнизатора и учесника примениће се право Републике Србије и надлежност суда у Београду.

Конкурс представља наставак претходних активности Организатора које се односе на подршку младима. ЕУ кроз омладинску политику подстче учешће младиху демоктарском животу, подржава друштвени ангажман младих и тежи да осигура са сви млади људи имају на располагању потребне ресурсе за активно учешће у друштву. Више информација о отвореним позивима и конкурсима за младе из Србије пронађите на интернет страници ЕУ могућности.

СРЕЋНО СВИМ УЧЕСНИЦИМА!

У Београду, 1. фебруар 2024. године

ОРГАНИЗАТОР:
Делегација Европске уније у Србији