PROFIT VS ČISTA PRIRODA? / 68

Школа: Економско – трговинска школа
Природа се може дефинисати као физички свет и живот који је у интеракцији са њом. То је склоп екосистема, животиња, птица, биљака, пејзажа и људи. Природи су биле потребне милијарде година да расте и формира се да би обликовала оно што видимо данас. Данас људи штете животној средини тако што је загаћују и оштећују како би од ње добили профит. Многе организације раде на томе да природа буде чистија. Наша је дужност да одржавамо своју околину чистом и да користимо биоразградиви материјал.

ZATO….МИ БИРАМО ЧИСТУ ПРИРОДУ А ВИ ???

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik