Оморика / 176

Школа: Гимназија” Јосиф Панчић”
Овај рад има за циљ да скрене пажњу сваком појединцу да његово мало у ствари значи много. Мисли глобално делуј локално. Посебно у светлу два велика пожара која су се десила у нашој непосредној близини у којима су уништене две највеће састојине Панчићеве оморике у свету.

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik