LOVE IT OR LOSE IT / 160

Школа: Гимназија “Јосиф Панчић”
Кућица на Дрини је симбол Бајине Баште и једно од најпознатијих обележја река у Србији али и свету. Природа која је окружује и река Дрина су оно у чему бројни туристи уживају и где налазе мир у шетњама и ваздуху. Кроз ову анимацију смо хтели да скренемо пажњу како је управо једно од најдражих места у региону суочено са претњама проузрокованим људским деловањем услед бацања смећа на обалу и сами ток реке чиме губимо шуме, дивље животиње, слатку воду и уопште билошку разноврсност. Додатно је забрињавајуће што се све то дешава великом брзином.

Зашто ризикујемо да изгубимо места која волимо?

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik