Бијанка Еуро Стар / 62

Школа: Гимназија Свети Сава
Бјанка Еуро Стар пилотира авионом и упознаје играча са 27 земаља Европске уније, полетањем из Београда.
Играч (копилот) јој помаже решавајући, у току лета, “мастермајнд” задатке где је понуђено шест застава чланица ЕУ, а правилним редоследом четири од њих успешно се наставља пут (могуће је понављање застава у комбинацијама). Дозвољено је највише 6 прелета (покушаја) поссле којих Бијанка успешно завршава лет и заједно са играчем обилази и упознаје земљу у коју су слетели.
Ако је комбинација погрешна или ако истекне време, играч губи звездицу (живот) и понавља се лет на истој дестинацији.
Успешним решавањима играч може да освоји до 4 звездице после пређених 5000 или 10000 километара, ако погоди комбинацију пре трећег прелета или може да добије звездицу изненађења у току лета.
Играч има могућност да се упозна са свим земљама ЕУ кроз “С`р Бијанко педију” пре стартовања нове игре.
Предвиђено је да новији копилоти, који нису вични брзом проналажењу комбинација, могу да промене параметре игре, како би добили олакшице, са дужим временом за размишљање или мањим бројем километара после којих се добија нова звездица.
Наша игра се може сврстати у логичко-образовнно-забавне игре, где играч поред конкретног задатка, усваја занимљивости о државама, а све уз анимације које прате игру.
На крају, порука игре је да имамо много сличности, љубави, смисла за лепоту, жељу да видимо и осетимо нешто ново и да ће свака бела звездица (Бијанка Стар) постати и остати део уједињене Европе.
Игра се може испробати на https://bijanka.000webhostapp.com/

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik