Успавани Пан у срцу Европе / 25

Школа: Техничка школа Чачак
Тема: Животна средина и климатске промене су важне

На обронцима Каблара, успавани Пан ћутећи бди над плаветнилом реке и чува је од свих…
Реке, потоци, језера и мора повезују меридијане, омогућавају кретање, напредак и оплемењују наше животе.
Сачувајмо и ми јединствену лепоту река, како бисмо их предали у наслеђе будућим генерацијама.

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik