ТВОЈ САН – МОЈ САН – НАШ САН / 138

Школа: Гимназија “Јосиф Панчић”
Фотографија приказује социјалну инклузију и подршку рањивим групама на територији општине Бајина Башта. Настала је у току посете ученика Гимназије “Јосиф Панчић” Дневном боравку за децу са сметњама у развоју “Сан”. Овај дневни боравак је настао у оквиру пројекта “Ја имам сан.. ” који представља део програма “Подршка Европске уније инклузивном друштву”. Кроз заједничке активности, подиже се свест и развија емпатрија ученика, а доприноси социјализацији и интеграцији деце и младих са сметњама у развоју.

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik