ПРИРОДА И МИ – БУДИМО ПАР / 164

Школа: ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА “СТЕВАН СРЕМАЦ”
Фотографија је сликана на Дану пешачења, Коритник , изнад Нишке Бање. Представља однос човека и природе и приказује колика је лепота здраве животне средине. Када бисмо били пажљивији према нашем животном окружењу, касда бисмо били пар са природом, чији смо саставни део, било би једнака добробит и за нас и за наше животно окружење. Зато не смемо занемарити климатске промене које ми сами изазивамо.

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik