Pad Košutnjaka / 158

Школа: Техноарт Београд – Школа за машинство и уметничке занате
Незадовољство због уништавања природе ради инфраструктуре.

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik