На лепом плавом Дунаву / 94

Школа: Девета гимназија
Дунав је велика и снажна река која управља загађењем, али не може то да ради у недоглед.
Помозимо! Уколонимо отпад који смо донели.

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik