На чистом ваздуху / 132

Школа: Прехрамбено-угоститељска школа
На фотографији видимо једну биљку која расте у условима густе насељености где је загађење ваздуха велико, у позадини се виде оџаци и дим из индивидуалних ложишта. Утицај и последице загађења су видљиве и на листовима биљке.

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik