Митови о ЕУ / 51

Школа: Медицинска школа
Око саме Еропске Уније испреплетани су митови који бацају сенку на њу и стварају одбојност код недовољно информисаних људи.Ова фотографија треба да демантује уверења људи да ће Србија уласком у Европску Унију изгубити свој интегритет,веру и обичаје и да покаже да је циљ ЕУ да обезбеди најбоље и најбезбедније производе за своје становништво.

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik