EU u mom svakodnevnom životu / 189

Школа: Medicinska škola
Моја жеља и порука младим људима је да више бринемо о природи и њеним потребама јер је она најважнији део на.

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik