Direkt / 153

Школа: TŠ “Mileva Marić Ajnštajn”
Život u mraku, život u strahu, stalno u gardu – to nije moj izbor. Ja biram da se borim. Borim se sa sobom i prihvatanjem sebe, borim se sa osudom i sa beskrajnim neznanjem. Borim se za ljubav, za ono što jesam i kažem direktno – ja postojim, ja se ne bojim, ja živim život u boji!

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik