Бродом до Европе / 139

Школа: Гимназија “Јован Скерлић”
Овај конкурс запао ми је за око још прошле године. Одлучила сам се да ове године бродом дођем и до Европе. Путујући сам стварала и упознала животну средину Власинског језера. Природне лепоте и реткости овог подручја су велике, као такозвана плутајућа острва која настају при дизању водостаја језера. Ово је за мене било дивно искуство, спојила сам се са природом и уживала у чарима Власинског језера.

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik