“Наша планета” / 93

Школа: Гимназија “Бора Станковић”
Идеју за овај рад добиле смо тако што смо боље упознале наш град, његове особине из давнина и оне које су сада. Глобално загревање и климатске промене су јако битан фактор у истраживању и проучавању живог света неког подручја. Баш због тога желели бисмо да подигнемо свест о томе, колико у нашем граду, толико и ван њега. Климатске промене јако утичу на биодиверзитет, шумарство, хидрологију и водене ресурсе, пољопривреду, као и на здравље људи и животиња. Желимо да подстакнемо људе да брину о својој средини, не загађују је и чувају. Сматрамо да је то битно за нас који живимо у овом добу, а и за наша поколења у будућности.

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik