,,Кривац” / 56

Школа: Гимназија ,,Бора Станковић”


Живимо у Бору, граду у коме је екологија нај(не)важнија тема. Руднички димњаци који
ваздуху дају боју и мирис, депоније, загађене реке затрпане отпадом, мини-хидроелектране,
свакодневне су теме о којима размишљамо па су нас оне и инспирисале.
Наш рад приказује главног кривца за уништавање животне средине – човека.
Скулптура је израђена од глине, алуминијумске фолије и отпада који свакодневно
остављамо за собом (кесе, батерије, омоти). Људска рука је та која својим активностима
угрожава екосистеме и затрпава природу отпадом, и она повезује шарену, здраву планету са
сивим отпадом.
Циљ нашег рада је да скрене пажњу на најважнију тему данашњице и пробуди свест
човека о сопственој одговорности за (не)очување животне средине, подстакне на размишљање
о здравим стиловима живота и опомене сваку људску руку да је она кривац за свет који остаје
будућим генерацијама.

Evropskidnevnik
Evropskidnevnik