УСЛОВИ КОНКУРСА

НАГРАДНИ КОНКУРС „ЕВРОПА И ЈА“
У ОКВИРУ ЕВРОПСКОГ ДНЕВНИКА 2021/2022

Правила наградног конкурса „Европа и ја“

Након успешно завршеног једанаестог конкурса у оквиру Европског дневника у прошлој школској години, Делегација Европске уније у Републици Србији позива средњошколце да се пријаве на дванаесто такмичење за креативне и иновативне радове у оквиру дванаестог издања публикације “Европски дневник”.

Општи подаци

Организатор конкурса је Делегација Европске уније у Србији, Владимира Поповића 40/V, 11000 Београд (у даљем тексту: „Организатор“), која овим путем утврђује следећа правила наградног конкурса “Европа и ја” у оквиру дванаестог издања публикације „Европски дневник” (у даљем тексту: “Конкурс“),

Конкурс “Европа и ја” (у даљем тексту: Конкурс) почиње на дан објављивања, а пријаве се могу слати до 28.02.2022. године у 23:59 ч, гласање траје од 03.03. до 22.03.2022. године у 11:59 ч, а проглашење награђених радова и победника одржаће се најкасније до 07.04.2022. године.

Учешће на Конкурсу се реализује на веб платформи: www.evropskidnevnik.rs, бесплатно је и добровољно, а Организатор је и власник ове веб платформе.

Учесници пријављују своје радове попуњавањем пријавног формулара на веб платформи: www.evropskidnevnik.rs , којом приликом региструју своје име, презиме, број телефона и е-маил адресу. Лични подаци које оставе приликом регистрације, обрађиваће се у складу са правилима овог Конкурса, односно одељком под називом: Обрада података о личности.

Пријаве на Конкурс могу се поднети само путем налога регистрованих на веб платформи www.evropskidnevnik.rs како је горе описано.

Регистрацијом учесника на веб платформи и слањем пријаве у складу са Правилима наградног конкурса „Европа и ја“(у даљем тексту: “Правила“), сматра се да је:

• Учесник Наградног конкурса ученик од I до III разреда средње школе
• Учесник прочитао/ла, разумео/ла и прихватио/ла Правила;
• Учесник, уколико је малолетно лице, прибавио/ла пристанак родитеља/старатеља да достави и објави своје личне податке Организатору и свим посетиоцима веб платформе ради реализације Наградног конкурса, као и да га Организатор у случају освајања награде на Наградном конкурсу може контактирати у циљу додељивања награде;
• Учесник дао/ла пристанак да се његови/њени лични подаци обрађују, у складу са Правилима, односно одељком под називом: Обрада података о личности.

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА НАГРАДНОМ КОНКУРСУ „ЕВРОПА И ЈА“

Овим путем утврђују се следећа правила за учешће на Конкурсу:

• на Конкурсу могу учествовати ученици првог, другог и трећег разреда средњих школа;
• из исте школе могуће је учешће више ученика (индивидуалне категорије) и тимова (три ученика по тиму);
• ученик или тим мора имати свог ментора;
• ученици и чланови тима не смеју на било који начин бити део неког формалног школског удружења или школске секције;
• радови треба да буду креирани за учешће на овом конкурсу што значи да до ове прилике нису објављивани нити предати за учешће на другом конкурсу или јавно изложени ;
• радови морају бити ауторски, а у случају коришћења било каквог садржаја који није ауторске природе потребно је навести изворе и пратећу информацију да нису нарушена ничија ауторска права;
• уколико рад садржи фотографију или личне податке малолетног лица, потребно је доставити сагласност његовог/њеног родитеља/ старатеља.
• ученици који су награђивани у претходним конкурсима Европског дневника немају право да учествују на овогодишњем конкурсу;
• ученици који су учествовали у претходним конкурсима, а нису добили награду, имају право учешћа и на овом конкурсу;
• ментор мора да буде наставник у истој средњој школи из које је тим, односно ученик кога менторише;
• један наставник може да буде ментор само једном тиму и/или ученику по категорији;
• један учесник Конкурса (ученик или тим) може да пошаље само једну пријаву на Конкурс без обзира на категорију;
• Укупно ће бити награђено 15 радова, по три победника у свакој од категорија. Уколико неки рад освоји исти број бодова и заузима једно од прва три места биће такоће награђен;
• Минималан број радова у једној категорији је 10. У случају недовољног броја пријављених радова у једној категорији, Организатор задржава право да додели више награда у другој категорији.

Категорије у којима се учесници Конкурса такмиче су:

• Фото радови (у овој категорији могу учествовати само ученици индивидуално не и тимови);
• Блог текст (у овој категорији могу учествовати само ученици индивидуално не и тимови);
• Видео формати – кратак видео до 3мин. у mp4 формату (у овој категорији могу учествовати само тимови, не и ученици индивидуално);
• Ангажован уметнички рад (у овој категорији могу учествовати само тимови, не и ученици индивидуално);
• Мултимедијални формат – израда анимације или мобилне апликације (у овој категорији могу учествовати само тимови, не и ученици индивидуално);

Фото радови представљају све видове фотографске уметности и подносе се индивидуално аплоадовањем фотографије на платформу до 5МB и у формату (JPG, PNG) како је предвиђено Правилима.

Радови у категорији Блог представљају текстове са фотографијама и осталом опремом на посебној страници на неком од Блог провајдера. Радови се подносе индивидуално остављањем линка ка блогу. Блог је нечије место на интернету, где може да објављује текстове о темама које сматра важним. На блогу, уписи излазе хронолошким редом и обавезно морају имати слике, хиперлинкове, пожељно је и видео записе. Ова категорија је појединачна и минимум за такмичење је један унос на блогу. Блог се може направити преко неког од бесплатних провајдера. Приликом пријављивања, неопходно је оставити линк до блога.

Радови у категорији видео-формат подносе се тимски. Снимци могу бити новинарски, уметнички, документаристички или игране драматизације у максималном трајању до 3 минута уплоадовањем на платформу у mp4 формату. Рад не може да садржи професионалне снимке од других аутора.

Радови у категорији ангажовани уметнички рад подносе се тимски, у формату видео приказа и кратког текстуалног описа у пријавном формулару на платформи www.evropskidnevnik.rs.

Ангажовани уметнички рад подразумева уметничку инсталацију у простору (скулптура, ready-made објекат, асемблаж, колаж, мурал/графит, интерактивна инсталација у простору) чија је порука подизање свести о актуелним социјаним темама а у оквиру тема овогодишњег конкурса.

Приказ ангажованих радова у простору се достављају на следећи начин:

– Поднети кратак видео приказ (до једног минута) вашег рада у фромату МР4 (снимите ваш ангажован уметнички рад);
– Уз опис рада доставите концепт и визију рада не дужи од 1000 речи у ком ћете образложити идеју, њено техничко извођење као и одговор на тему, односно којим проблемом сте се у раду бавили.

Радови у категорији Мултимедијални формат – Израда анимације или мобилне апликације се подносе искључиво тимски. У категорији мултимедијални формат прихватаће се следеће врсте радова

– Мобилна апликација – Може бити квиз, игрица, преглед информативног садржаја и сл. Апликација не мора да се налази на било ком од сторова, али је неопходно имати изворне фајлове до краја конкурса и приложити их на увид ако буде потребе. Приликом пријаве, неопходно је снимити екран користећи неку од screen caputre технологија, где би се представило како апликација ради. Видео који прати пријаву мора бити до 3 минута и величине до 30MB.
– Анимација – Неопходно је да цео видео буде изанимиран, без “живих елемената” (уколико има и делова снимљених камером, рад се мора пријавити у категорији видео). Може трајати до три минута и бити величине до 30MB.
– Анимација као GIF – Веома кратка форма, али са акцентом на применљивост у много ситуација.

Учесници Конкурса су сагласни да Организатор стекне сва имовинска права интелектуалне својине на све предате пријаве и материјале, односно на све радове као и да од истих изради промотивне материјале без додатних надокнада ауторима пријава, материјала и/или радова без временског ограничења.

Сви учесници пристају да Организатору оставе своје личне податке (име и презиме, број телефона и е-маил адреса) искључиво у сврху контактирања ради верификације испуњености услова, објављивања имена на ЕУ у Србији Facebook и Instagram страницама и веб страници Организатора уколико је учесник освојио награду или обавештења у току конкурса.

РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ РАДОВА 

Рок за пријављивање радова је  28. фебруар 2022. године до 23:59ч и радови пријављени након истека наведеног рока неће бити узети у разматрање.

ОВОГОДИШЊЕ ТЕМЕ КОНКУРСА СУ

• ЕУ и Србија
• ЕУ у мом свакодневном животу
• Митови о ЕУ
• Људска права- моја права
• Животна средина и климатске промене су важне

ПРИЈАВА 

Сваки Учесник конкурса млађи од 18 година МОРА ДА AПЛОАД-ује (ПОСТАВИ) и Сагласност родитеља/старатеља за учествовање на овом Конкурсу, у противном пријава ће бити непотпуна и неће ући у разматрање. Код пријавних формулара скинути модел за Сагласност родитеља који можете попунити и aплоадовати га на платформу.

Организатор ће прихватити само пријаве који су у складу са задатим темама и који поштују позитивне вредности које промовише Европска унија. Организатор има право да при реализацији овог Конкурса не прихвати радове које по свом нахођењу сматра неприхватљивим, због тога што нису у складу са прописима или нису у складу са позитивним вредностима које Организатор промовише. Биће уклоњене поруке које се доводе у везу са: насиљем, приказивањем малолетних лица без одобрења родитеља/ старатеља, позивањем на насиље, националну, верску, расну или било коју другу врсту нетрпељивости и које нису у складу са интерном политиком промовисања ове акције – довођење Организатора или ове акције у лошу конотацију, итд.. Организатор задржава право да блокира приступ страници свим корисницима за које сматра да нарушавају услове који су дефинисани у овим Правилима, као и право да техничка служба блокира сваки вид манипулације IP адресама.

Организатор задржава право да тражи проверу испуњености ових услова и додатна појашњења и да у складу са тим не дозволи објављивање послатих пријава.

МЕХАНИЗАМ НАГРАЂИВАЊА И НАГРАДЕ

У оквиру сваке наведене категорије учесници Конкурса који пошаљу пријаву којом номинују свој рад, а која буде одобрена од стране Организатора и приказана на веб платформи www.evropskidnevnik.rs улазе у конкуренцију за награду.

Након истека рока за слање радова, сви посетиоци веб платформе www.evropskidnevnik.rs имаће могућност лајковања (свиђања) пријављених радова учесника Конкурса. Учесници Конкурса имају право лајковања (свиђања) својих и радова и радова других учесника и то један глас у свакој категорији.

Пријаве се могу слати до 28.02.2022. године до 23:59 ч, а гласање траје од 03.03. до 22.03.2022. до 11:59 ч.

У резултатима конкурса 50% оцене чине гласови публике (лајкови на платформи), док ће 50% оцене бити одлука стручног жирија кога ће именовати Организатор.

Награде добијају аутори (ученици и ментори) 15 најбоље оцењених радова, по три из сваке категорије.

Листа награђених радова и њихових аутора биће објављена на ЕУ у Србији Instagram и Facebook страници и на веб палтформи www.evropskidnevnik.rs до 07.04.20221. године.

Победници Конкурса биће награђени посетом у једну престоницу Европске уније у првој половини 2022. Ментор је одговоран да пред реализацију пута обезбеди сагласност родитеља, оверену код нотара. Трошкове овере не сноси Организатор конкурса.

О времену путовања и дестинацији победници ће бити накнадно обавештени.

У случају да је, због епидемиолошких мера, за путовање неопходан путни сертификат везан за КОВИД епидемију, трошкове прегледа не сноси Организатор конкурса.

Прихватањем Услова конкурса, победници и ментори који путују на наградно путовање ће бити у обавези да потпишу изјаву ослобађања од одговорности Делегације ЕУ у Србији и Информативног центра ЕУ сваке одговорности настале за време трајања путовања. За малолетна лица, овај документ потписују родитељи, односно старатељи.

У случају немогућности да се путовање спроведе због епидемиолошких разлога у првој половини 2022. године, добитницима ће бити додељени ваучери, и то: за I место износ од 500 ЕУР у динарској против вредности, за II место 350 ЕУР, и за III место 150 ЕУР.

Награђени који не желе да путују могу се определити за ваучере у износу освојене награде.

Организатори Конкурса задржавају право да блокирају приступ страници свим корисницима за које сматрају да нарушавају услове који су дефинисани овим Правилима, да долази до сумње куповине гласова или да постоји злоупотреба при гласању, као и право да техничка служба блокира сваки вид манипулација IP адресама и дуплирањем Facebook налога и других друштвених мрежа и мејлова који приступају апликацији.

По завршетку конкурса Организатор ће е-маилом контактирати учеснике – победнике конкурса у вези са наградама.

УЛОГА МЕНТОРА И МЕНТОРСКИ ОДНОС

Правилима Конкурса је дефинисано да сваки рад, било да се подноси индивидуално или тимски, требало би да буде дело ученика и/или ученица рађено под надзором ментора односно менторке.

Ментор је наставник/наставница из исте средње школе као и ученик/ученица односно тим који подноси рад.

Слањем пријаве на Конкурс сваки од учесника, односно њихових ментора гарантује да је рад, односно материјал који је пријављен оригиналан, као и да уколико пријављени рад садржи било каква права интелектуалне својине трећих лица, да су таква права интелектуалне својине регулисана са трећим лицима, ауторима, односно имаоцима ауторских права (имовинских и морални) на таквим делима. Ради избегавања сваке сумње Организатор не сноси никакву одговорност у случају кршења било којих права интеклектуалне својине трећих лица садржаних или угрожених радовима, односно материјалима који су пријављени за учешће на Конкурсу.

Најважније активности ментора јесу подршка – давање подстрека и охрабрења, учење/развој – давање савета како да се дође до нових знања и вештина и учење од ученика/ученице о ставовима млађе генерације, као и критичко промишљање – навођење ученика/ученице да се креативно изрази кроз критичко промишљање теме којом се бави рад.

Ментор је у обавези да путује као пратња својим ученицима уколико освоје наградно путовање.

ОБРАДА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИМА

Лични подаци (име и презиме, емаил адреса, број мобилног телефона) које Учесници учине доступним Организатору приликом слања пријаве и претходне обавезне регистрације на веб платформи www.evropskidnevnik.rs (приликом попуњавања пријаве) биће обрађивани у складу са одредбама Закона о заштити података о личности (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2018), искључиво од стране Организатора као руковаоца.

Ваши Лични подаци (име и презиме, емаил адреса, број мобилног телефона) ће се обрађивати и користити искључиво за следеће сврхе:

  • подношење пријаве и учествовања на Наградном конкурсу (име и презиме и емаил адреса, број мобилног телефона);
  • успостављања контакта са Организатором у вези са Наградним конкурсом (путем емаил-а или телефона);
  • реализације Конкурса односно доделе награда (име и презиме, емаил адреса, број телефона);
  • евентуално за промоцију, рекламирање Наградног конкурса и објављивање на друштвеним мрежама и медијима (нарочито личне податке аутора награђених радова).

Подношењем пријаве (попуњавањем формулара за пријаву рада) и Вашом претходном регистрацијом на веб платформи www.evropskidnevnik.rs сматраће се да сте дали пристанак Организатору на обраду Ваших личних података за наведене сврхе. Пристанак можете у сваком тренутку опозвати, слањем захтева на емаил адресу: evropskidnevnik@euinfo.rs. Молимо Вас да имате у виду да, у случају опозива пристанка пре додељивања награда, Организатор неће бити у могућности да Вам достави награду.

Лични подаци ће се чувати у базама Организатора докле год не преузмете награду и не опозовете свој пристанак.

У сваком тренутку, Ви имате следећа права: 1) на приступ личним подацима, 2) на исправку личних података, 3) на брисање личних података и/или 4) на опозив пристанка у било које време.

Поред тога, можете остварити следећа права: 1) право на ограничење обраде података, 2) право на приговор на обраду, 3) право на преносивост података, и 4) право на подношење притужбе Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Своја права можете остварити слањем захтева на емаил адресу: evropskidnevnik@euinfo.rs

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Организатор обавештава све учеснике на овом Конкурсу да исти има искључиво едукативни карактер, да се учешће ни на који начин и ни под којим условима, посредно или непосредно не наплаћује, нити је учествовање на Конкурсу условљено било каквим материјалним давањем или чинидбом од стране особе која на конкурсу учествује.

Ставови аутора креативних радова на Конкурсу не представљају нужно ставове Европске уније.

Да бисте учествовали у Конкурсу потребно је да претходно прихватите ова Правила Конкурса. Молимо да пажљиво прочитате ова Правила пре него што узмете учешће.

Пријавом за учествовање на овом Конкурсу сматра се да је сваки учесник прочитао/ла ове услове, да их је разумео у целости и дао сагласност за следеће:

– Као лице које је млађе од 18, а уз писмену сагласност родитеља/стратеља коју је доставио/ла у пријави, сагласан/а је са давањем својих личних података.

– да је материјал настао током реализације овог Конкурса ауторско дело учесника и искључиво израђено у сврху учешћа на овом наградном конкурсу, да не крши туђа ауторска права и да могу да се користе без накнаде на веб платформи www.evropskidnevnik.rs чији је власник Организатор, као и да се користе у друге маркетиншке сврхе и на другим каналима комуникације Организатора (Facebook, Instagram, и др.), а све у вези са овим Конкурсом и временски неограничено.

– да се лични подаци учесника конкурса као што је име, презиме и е-маил адреса, број телефона прикупљају искључиво због идентификације добитника награде.

– да се учесници конкурса контактирају од стране Организатора у вези са овим конкурсом.

– да су упознати са правом Организатора да при реализацији овог Конкурса не прихвати или уклони све текстове, фотографије и друге материјале које по свом нахођењу сматра неприхватљивим, због тога што нису у складу са прописима или нису у складу са позитивним вредностима које Организатор промовише (биће уклоњене поруке које се доводе у везу са: насиљем, приказивањем малолетних лица без сагласности њихових родитеља/ старатеља, позивањем на насиље, националну, верску, расну или било коју другу врсту нетрпељивости, довођење Организатора или ове акције у лошу конотацију, итд.).

– да Организатор не сноси одговорност у случају злоупотребе материјала (текстова, фотографија, и др.) као и да Организатор није одговоран за штету која може настати услед (зло)употребе података које остављам овим путем.

– Учесници који освоје награде су дужни да приликом преузимања награде доставе и писану изјаву да је сагласан/а са прикупљањем његових/њених личних података у складу са Законом о заштити података о личности и овим Правилима. У супротном, награда неће бити додељена.

СРЕЋНО СВИМ УЧЕСНИЦИМА!

У Београду, 15.11.2021. године

ОРГАНИЗАТОР:

Делегација Европске уније у Србији

This site is registered on wpml.org as a development site.